BAŞKANIN MESAJI

TED Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'ne hoş geldiniz.

Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak öncelikle TED geleneğinden gelen bir yuvada olmaktan ve kuruluşundan itibaren geçen kısa sürede kazandığı güven ve itibarla toplumda öne çıkan bir bölümde olmaktan gurur duymaktayım. Diğer tüm bölümlerimizde olduğu gibi tüm eğitim aktivitelerinin İngilizce gerçekleştirildiği bölümümüzde dünyanın değişik kurumlarında üstün başarılar göstermiş gurur duyduğumuz bir akademik kadro ile eğitimine devam etmekte ve gün geçtikçe hem sayı hem de konu olarak genişlemektedir.

Günümüzde Makina Mühendisliği mesleğinin en önemli özelliklerinden biri inovasyon olmuştur. Herhangi bir meslekten çok daha fazla olan bu inovasyon içeriği bizim doğrudan hayatımızı etkileyen ürünlerle uğraştığımız içindir. Yaşamımızın vazgeçilmez parçası haline gelen otomobilden uçaklara, evdeki mutfak cihazlarından ameliyat yapan robotlara, evimizdeki enerjiyi sağlayan doğal gaz santrallarından semalarımızın yeni görüntüsü rüzgar santrallarına kadar pek çok sistem bu inovasyon dünyasının ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu serideki en güncel örnek cebimizdeki akıllı telefonların malzemelerinin seçiminden mekanik tasarımına, parçalarının üretiminden bu parçaların robotlar tarafından montajına, ve nihayetinde son ürün testlerine kadar olan işlemler makina mühendisleri tarafından oluşturulan süreçlerdir. İnsanın yaşamını kolaylaştırmak için varolan ürünlerin inovasyon sürecinin olmazsa olmaz akıl gücünü makina mühendisi temsil etmektedir.

Makina mühendisliği mesleği, klasik anlamda enerji makinaları ve otomobiller ile önem kazanmaya başlamış, daha sonra elektronik ve bilgisayar teknolojisindeki gelişmelerle birlikte kontrol, robotik konularını bünyesine katarak zenginleşmiş, biyolojik sistemlerin mekaniği ve en son olarak nano-teknolojinin gelişmesi sonucu mikro ve nano makinaların eklenmesi ile mesleğin sınırları nano boyutlara taşınmıştır. Meslek bu yapısıyla bir yandan ortaya çıkan yeni konular ile zenginleşmiş diğer yandan da bu genişlemenin ortaya çıkardığı çalışma seçenekleri ve iş olanakları açısından bir patlama yaşamaktadır. Meslek, elektronik ve bilgisayar teknolojilerinde yaşanan çok hızlı değişimleri de bünyesinde barındırır hale gelmiştir. 

TED Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü mesleğin tarihi gelişimini ve bugün geldiği durumu stratejik olarak değerlendirerek kendini konumlandırmıştır. Bu bilinçle şekillendirilen eğitim programı, Bölümün Program Çıktılarında tanımlanan bilgi ve birikime sahip makina mühendislerini yetiştirmek için tasarlanmıştır ve bu program günün koşullarına uygun dinamik bir yapıda gözden geçirilmektedir. Bu öğretim planına göre öğrenciler 1. sınıfta temel bir mühendislik eğitiminden geçirilmektedir. 2. sınıf programı ağırlıklı olarak mühendisliğin temeli olan derslerden oluşmaktadır. 3. sınıfta makina mühendisliğinin temel dersleri ağırlıklı bir ders programı ve son sınıfta da öğrencilerin alt sınıflarda aldıkları derslerin üzerine kurulu bir temel tasarım dersi ile kendi seçtikleri alt alanlardaki teknik seçmeli derslerden oluşmaktadır. Öğrencileri modern mühendisliğin ve makina mühendisliğinin gerektirdiği temel bilgilerle donatmak bu eğitim programının bir amacıdır. Diğer üniversitelerin yakalamaya çalıştığı bu hedefe ek olarak bizler, öğrencilere 1. sınıftan başlayarak ve her sınıfta üzerine alınan yeni derslerle zengin bir laboratuvar deneyimi yaşatmayı ve benzer biçimde 2. sınıftan başlayarak tasarım ve inovasyon içeriğine sahip dersler ve eğitim öğeleri ile öğrencilerin yeteneklerini zenginleştirmeyi ve onların modern dünyanın gerektirdiği; düşünen, kritik eden, ve inovasyon yapabilen makina mühendisleri olmasını gerçekten hedefliyoruz.

Yukarıda sözü edilen hedefleri yakalamak sadece yazarak, ilan ederek gerçekleştirilebilecek konular olmadığı açıktır. Bunun için dünya çapında kaliteli, mesleğindeki gelişmeleri yakından takip eden, sadece akademi ile değil yakın ve uzak çevresindeki gelişmelerle yakından ilgilenenen, sanayinin sorunlarına çözüm geliştirebilen bir öğretim kadrosu ile mümkün olabileceğinin bilinci içindeyiz.

 

Prof. Dr. Levend Parnas

Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı