Seminar "Production and Characterization of Polymers/Nanocomposites from Macro-Nano-Scale"

"Production and Characterization of Polymers/Nanocomposites from Macro-Nano-scale" Semineri Sayın Dr. Ayşe Çağıl Kandemir tarafından Pazartesi günü TED Üniversitesinde yapılacaktır.  

Tarih: 18 Aralık 2017, Pazartesi
Saat: 14:00
Yer: D-302 Toplantı salonu
 

Dr. Ayşe Çağıl Kandemir, lisans (2004-2008) ve yüksek lisansını (2008-2011) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünde tamamladı. Aynı bölümde araştırma görevlisi olarak 2008-2011 yılları arasında çalıştı. Yüksek lisans tezi, polimer ve nanokompozitlerin alevlenme dayanımını arttırmak üzerinedir. Doktora çalışmalarını 2011-2016 yılları arasında ETH Zürich'te, Materials Science bölümünde gerçekleştirdi ve aynı bölümde dört yıl süreyle araştırma görevlisi olarak çalıştı. Doktora çalışmalarında atomik kuvvet mikroskobu ile nano-mikro ölçekte polimer ve kompozit yapılar üretmeye yoğunlaştı. Biyolojik sistemlerde bulunan nanokompozitlerden ilham alarak, mekanik özellikleri parçacık yoğunluğu ile konuma bağlı değişen nanokompozit mikro yapılar üretti. Başta nano/mikro malzemeler, polimer ve yüzey bilimleri (ince filmler, atomik kuvvet mikroskobu) olmak üzere nanoteknoloji ve malzeme biliminde bilgi birikimi ve tecrübeye sahiptir.

 
Pazartesi, 18 Aralık, 2017 - 14:00