Laboratuvarlar

Öğrencilerin derslerde öğrendikleri kuramsal bilgileri laboratuvar ortamında test etmeleri ve  böylece yaşayarak öğrenmeleri TED Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünün temel eğitim felsefelerinden birini oluşturmaktadır. TED Üniversitesi, bu yaklaşıma uygun olarak eğitim laboratuvarlarını teknolojinin en son ürünü olan laboratuvar aletleri ile donatmayı kendisine bir hedef olarak seçmiştir. Bu laboratuvarlardan bir kısmı halen kullanıma başlamış olup Ağustos 2015 itibariyle bir kısmı daha kullanıma girecek ve stratejik planımıza uygun olarak laboratuvarlar sürekli zenginleştirilecek ve güncellenecektir.

Bilgisayar Destekli Teknik Resim Laboratuvarı

Bu laboratuvar kapsamında bilgisayar destekli tasarım dersi alan her öğrenciye bir bilgisayar düşecek şekilde programlanmıştır. Data Show gibi modern eğitim araçlarının kullanıldığı bu laboratuvarda Solidworks 2015 programı kullanılmaktadır. Bu program bir yandan bilgisayar destekli teknik resim dersinde kullanılacak, diğer yandan başka derslerde  sonlu elemanlar analizi, hesaplamalı akışkanlar mekaniği, kinematik analiz ve animasyon ile plastik akış simülasyonu için kullanılabilecektir. Bu yazılım araçları ilgili derslerde birer yardımcı ders unsuru olarak öğrenciler tarafından istedikleri zamanda kullanılabilecektir. Ayrıca bu laboratuvarda öğrenciler tarafından kullanılmak üzere bir 3 Boyutlu Yazıcı satın alınmak üzere değerlendirme aşamasındadır.

Malzeme Test Laboratuvarı

Bu laboratuvarda değişik dersler kapsamında malzeme karakterizasyon testleri yapmak üzere bir Üniversal çekme tezgahı satın alınmış durumdadır. Bu tezgahın 2015 Güz döneminden önce kurulması beklenmektedir. Bu makina ile her türlü malzemenin karakterizasyonu yapılabilecek ayrıca değişik katı mekaniği ile ilgili derslerde yapısal testleri gerçekleştirmek üzere kullanılabilecektir. Bilgisayar destekli olarak çalışan bu aletle bütünleşik olarak çalışan bir veri toplama ünitesi ile gerinim pullarının kullanılması mümkün olacaktır. Bu laboratuvar kapsamında bir de sertlik ölçüm cihazı alımı yapılacaktır.

 

 

 Rüzgar Tüneli Laboratuvarı

Makina mühendisliğinin 3. Ve 4. Sınıflarındaki akışkanlar mekaniği ile ilgili derslerde kullanılacak olan rüzgar tüneli laboratuvarı ile ilgili değerlendirmeler devam etmektedir.

 

 

 

Bu laboratuvarlar dışında değişik derslerde kullanmak üzere, basınçlı kap test cihazı, eğme test cihazı ve titreşim cihazı ile ilgili satın alma değerlendirmeleri devam etmektedir.