TAİ Teknik Gezisi

TAİ Teknik Gezisi 

TAI teknik gezisi

TEDÜ Makina Mühendisliği Bölümü tarafından TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI)'ye bir teknik gezi düzenlenmiştir. Bu teknik gezi vasıtası ile 30'dan fazla mühendislik birinci sınıf öğrencimizi Makina Mühendisliği'nin eğitim sonrası çalışma alanları ile ilgili bilgilendirmek ve kariyer seçimlerinde onlara bir fikir vermek amaçlanmıştır.