Ana içeriğe atla

Eğitim ve Öğretim

TED Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü,

  • Mühendis olarak görev almaya hazır veya mühendislik lisansüstü programlarına devam edebilecek birikime sahip
  • Makine mühendisliğinin temel kavram ve ilkelerini özümsemiş, değişik uygulamaları kendi başına öğrenebilen, inceleyebilen ve eleştirel olarak değerlendirebilen
  • Takım çalışmasına açık, girişimci, sözlü-yazılı olarak etkin iletişim kurabilen, sosyal, çok yönlü ve kültürlü
  • Mesleki ve etik sorumluluklarının farkında, küresel ortamda rekabet için bilgisini ve becerilerini sürekli yenileyen

 lisans mezunları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Makina Mühendisliği Lisans Programı, bu amaçlara ulaşmak üzere, öğrencilerin yaratıcı ve farklı özelliklerini ortaya çıkaran ve kendilerini istedikleri yönde geliştirmelerine olanak tanıyan liberal bir eğitim anlayışına dayalı olarak tasarlanmıştır. Bu özelliği ile diğer üniversitelerle fark yaratan bu programda öğrenciler, makina mühendisliğinin temel ve güncel konularını içeren dersler alırken bir yandan da kendilerini geliştirme ve uzmanlaşma olanağı bulabilecekleri alan dışı seçmeli dersler alabilmektedirler.

Çok yönlü, kendi çevresini ve dünyayı yakından tanıyıp izleyebilen, mesleğindeki gelişmeleri ve teknolojinin son aşamasını takip edebilen makina mühendislerini yetiştirmek amacımızdır. Bu amaca uygun olarak ve öğrenci merkezli eğitimin bir gereği olarak daha ilk günden öğrencilerimizi yakın geleceğin meslektaşları olarak değerlendiriyor ve öğretim üyeleri olarak onlarla ilişkilerimizi bu kapsamda geliştiriyoruz. Derslerdeki eğitimin yanında uygulama, bilgisayar ortamını geniş biçimde kullanma ve modern mühendislik araçlarını içeren laboratuvarlardaki deneylerle bilgi edinme süreçlerini zenginleştirmenin, eğitim programımızın en önemli özelliklerinden biri olduğunu değerlendiriyoruz. Ayrıca öğrencilerin aktif olarak katıldıkları, yaratıcılıklarını sergileyebildikleri ve takım çalışması ile gerçekleştirdikleri tasarım projeleri eğitimimizin temel parçalarından birini oluşturmaktadır.

Makina Mühendisliği Bölümü, TED geleneğine sahip, toplum ve sanayi tarafından farklı özellikleri ile aranan ve  dünyada kabul gören makina mühendisleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.