Ana içeriğe atla

Bölüm Başkanının Mesajı

Makina Mühendisliği günlük yaşamımızı kolaylaştıran sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve testlerinden sorumlu olan bir meslektir. Teknolojideki gelişmeleri sürekli içselleştirme durumunda olan bu meslek, geleneksel mühendislik konularının yanında elektronik, robotik, bilgisayar ve yeni malzeme teknolojilerini de mesleğin bir parçası yapmıştır. Bu haliyle geniş bir eğitim yelpazesi gerektiren meslek, bu özelliğiyle aynı zamanda araştırma-geliştirmeden üretime, ürün tasarımından test mühendisliğine uzanan geniş bir iş olanağına sahiptir.

Bölümümüz kendisine hedef olarak, yarının genç Makina mühendisleri ve karar vericileri olan öğrencilerini en iyi şekilde eğitmeyi seçmiştir. Bu amaçla bölüm, mesleğin gerektirdiği bilimsel ilkelerin ve çağdaş bilgilerin öğrenciler tarafından kazanılmasını sağlayan bir eğitim programı aracılığıyla bu hedefini gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Makina mühendisliğinin modern ilkeleri, laboratuvar deneyimini de içeren ve öğrencilerin bizzat uygulamanın içinde olduğu bir eğitim yapısı içinde aktarılmaktadır. Disiplinlerarası ve çok disiplinli bir ortamda sunulan ana tasarım deneyimi ve bazı derslerdeki tasarım projeleri biçiminde yaratıcı düşünce ve ürün tasarımı konuları, programın özünde yer almaktadır. Öğrencilerin, derslerde edindikleri teknik bilgilere ek olarak sahip oldukları yaratıcı özellikleri keşfetmelerini sağlayacak ve onları sergileyecek eğitim aktiviteleri içinde yer almaları özellikle teşvik edilmektedir.

Bölüm, yarının mühendislerini eğitme görevini, uzmanlık alanlarında yaptıkları uluslararası tanınırlığı yüksek üstün araştırma çalışmaları ve üniversite-sanayi işbirlikleri ile kazanan bir öğretim üyesi kadrosu ile yapmaktadır. Akademik eğitimlerini dünyanın değişik saygın kurumlarında yapmış bu görece genç, dinamik ve motivasyonu yüksek akademik kadro, öğrencilerini yakın geleceğin meslektaşları olarak değerlendirmekte ve onlara bu bilinçle yaklaşmaktadır.  Onları, endüstrinin ihtiyaç duyduğu ve özellikle aradığı geleceğin başarılı mühendisleri yapmak Bölümün temel amacıdır. 

Doç. Dr. Yiğit Taşcıoğlu

Bölüm Başkanı