Ana içeriğe atla

Staj

ME399 - ME499 YAZ STAJI İÇİN ŞARTLAR VE FORMLAR

ME 399

ME399'un amacı, öğrencilerin ME200 ve ME224 derslerinde kapsanan konuların içyüzünü anlamaları ve konularda pratik bilgi edinmeleridir. Bu nedenle, bu staj kapsamlı bir üretim departmanına sahip bir işletmede yapılmalıdır.

Staj raporunun 1. Bölümünde (Şirket Tanımı) kuruluştaki imalat teknikleri ve takım tezgahlarının sınıflandırılması ve tanımına daha fazla önem verilmelidir.

Yaz stajı raporunun Bölüm 3'ü (Yapılan İşler), ayrı alt bölümlerde açıklanan en az iki örnek parçanın üretim detaylarını içermelidir (örn. 3.1 Bölüm 1). Hammaddeden bitmiş parçaya kadar üretimin her aşamasının ayrıntılı bir açıklaması verilmelidir. Seçilen parçaların teknik çizimleri ve maliyet analizleri Ek'te sunulmalıdır.

Ayrıca, yaz stajı sırasında üstlenilen ek çalışmaların Bölüm 3'te ayrı alt bölümler altında detaylandırılması da teşvik edilmektedir. Ek çalışma, bir mühendis tarafından denetlendiği sürece herhangi bir departmanda (örneğin, Ar-Ge, tasarım, üretim, analiz, bakım, satış) olabilir.

ME 499

ME499'un amacı, öğrencilerin mezun olduktan sonra karşılaşabilecekleri çeşitli iş türlerini tanımalarıdır. Bu staj, makine mühendisi istihdam eden ve makine mühendisliği alanlarından herhangi birinde faaliyet gösteren bir kuruluşta yapılabilir.

Staj raporunun 1. Bölümünde (Şirketin Tanımı) bireysel bölümlerin (idari ve teknik) görevlerine ve bölümler arası ilişkilere daha fazla vurgu yapılmalıdır. Şirketin ana faaliyet konusu tanımlanırken iç ve dış pazarlardaki konumu hakkında genel bir bilgi verilmelidir.

Staj raporunun Bölüm 3'ü (Yapılan İşler), kuruluştaki otomasyon düzeyi, kalite güvence ve kontrol sistemleri, atıklar ve bunların çevreye etkilerinin değerlendirilmesini içermelidir. En az bir ürün veya projenin maliyet analizi de dahil edilmelidir.

Ayrıca, yaz stajı sırasında üstlenilen ek çalışmaların Bölüm 3'te ayrı alt bölümler altında detaylandırılması da teşvik edilmektedir. Ek çalışma, bir mühendis tarafından denetlendiği sürece herhangi bir departmanda (örneğin, Ar-Ge, tasarım, üretim, analiz, bakım, satış) olabilir.

Eski Makine Mühendisliği öğrencilerinin staj yaptığı bazı firmalar altta verilmiştir.

Staj Firmaları